Welkom

Vijfhonderd jaar
Pleegzorg in Vlaanderen
16e eeuw tot 2014

De pagina’s die betrekking hebben op J.A. Zwijsen, het Antwerpse muziekleven in het interbellum en de stamboom zijn verhuisd naar : erik.zwysen.be , respectievelijk stamboom.zwysen.be 

Op deze website breng ik een explorerend en beschrijvend overzicht van situaties en vormen waarin pleegzorg voorkwam in Vlaanderen en de personen en organisaties die daarbij betrokken waren, vanaf de zestiende eeuw tot het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Ruwweg vijfhonderd jaar.

Over mezelf

Erik Zwysen is maatschappelijk assistent (1977) en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (1990). Werkte als bureelbediende (1972) en arbeider (1974). Was in Antwerpen vast afgevaardigde bij het jeugdbeschermingscomité (1978), maatschappelijk werker en coördinator voor de private plaatsingen bij de dienst voor pleegzorg De Mutsaard (1978-2001), directeur bij de thuisbegeleidingsdienst Joba en administratief directeur bij de vzw De Hand (2001-2008). Was redacteur bij het Tijdschrift voor Welzijnswerk en bij het Tijdschrift voor Pleegzorg. Schreef artikels over de geschiedenis van de pleegzorg in Vlaanderen en over het Antwerpse muziekleven in het interbellum.

Contact

Opmerkingen en aanvullingen worden in dankbaarheid aanvaard op info@zwysen.be

Eigen artikels over pleegzorg

Andere publicaties

  • Erik Zwysen, Dossier kennismaking met de private gezinsplaatsing in Vlaanderen, FGP, 1990, 31p.