Welkom

Vijfhonderd jaar
Pleegzorg in Vlaanderen
16e eeuw tot 2014

De pagina’s die betrekking hebben op J.A. Zwijsen, het Antwerpse muziekleven in het interbellum en de stamboom zijn verhuisd naar : erik.zwysen.be

Op deze website breng ik een explorerend en beschrijvend overzicht van situaties en vormen waarin pleegzorg voorkwam in Vlaanderen en de personen en organisaties die daarbij betrokken waren, vanaf de zestiende eeuw tot het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Ruwweg vijfhonderd jaar.
Daarbij komt ook de ruimere context van de armenzorg en de bijzondere jeugd- en kinderzorg aan bod.

Over mezelf

Erik Zwysen is maatschappelijk assistent (1977) en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (1990). Werkte als bureelbediende (1972) en arbeider (1974). Was in Antwerpen vast afgevaardigde bij het jeugdbeschermingscomité (1978), maatschappelijk werker en coördinator voor de private plaatsingen bij de dienst voor pleegzorg De Mutsaard (1978-2001), directeur bij de thuisbegeleidingsdienst Joba en administratief directeur bij de vzw De Hand (2001-2008). Was redacteur bij het Tijdschrift voor Welzijnswerk en bij het Tijdschrift voor Pleegzorg. Schreef artikels over de geschiedenis van de pleegzorg in Vlaanderen en over het Antwerpse muziekleven in het interbellum.

Contact

Opmerkingen en aanvullingen worden in dankbaarheid aanvaard op info@zwysen.be

Eigen artikels over pleegzorg

 • Het opvoedingsperspectief in de pleegzorg. De toekomst begint vandaag.
  jg 23, nr 224, december 1999.
 • Steungezinnen, contouren van een kansarmoedeproject. (Katern)
  nr 187, juni 1995.
 • Caleidoscopische pleegzorg in Vlaanderen naar zijn einde ?
  jg 18, nr 174, maart 1994.
 • Jeugdbescherming en kinderwelzijn. De ontwikkeling van een justitieel en medisch model in de hulpverlening.
  jg 15, nr 145, april 1991.
 • Pleegzorg en Kind en Gezin.
  jg 10, nr 4, december 2000.
 • Pleegzorg in balans. Bestaanszekerheid voor kinderen.
  jg 9, nr 3, september 1999.
 • Goede voorlichting kan helpen. Waar komen onze pleeggezinnen vandaan ?
  jg 8, nr 3, september 1998.
 • Vakantieplaatsingen.
  jg 8, nr 2, juni 1998.
 • Gezinsgericht werken luidt de nieuwe boodschap. De rol van natuurlijke ouders en pleegouders geschiedkundig bekeken.
  jg 7, nr 4, december 1997.
 • Een blik op gezinsondersteunende pleegzorg.
  jg 7, nr 3, september 1997.
 • Laatste loodjes wegen het zwaarst. Over centen en krenten in de vrije gezinsplaatsing.
  jg 7, nr 2, mei 1997.
 • Intimiteit bij selectie en voorbereiding. Moeten pleegouders met de billen bloot ? (een interview met drie pleegzorgbegeleiders)
  jg7, nr 1, januari 1997.
 • Pleegzorg voor gehandicapten. Een lange aanloop.
  jg 6, nr 3, juli 1996.
 • Kinderen zijn ook mensen… en mensen hebben mensenrechten… (een interview met Prof. Eugeen Verhellen)
  jg 6, nr 1, januari 1996.
 • Einde pleegplaatsing. Naar huis en terug ?
  jg 5, nr 4, oktober 1995.
 • Wanneer met je pleegkind naar de gespecialiseerde hulpverlener ? Interview met psychotherapeut Danny Baert.
  jg 5, nr 2, april 1995.
 • Het recht en de mogelijkheid eigen kinderen tijdelijk elders te doen verblijven…
  jg 5, nr 2, april 1995.
 • Waarom doen ze zo anders ? Omgaan met cultuurverschillen.
  jg 5, nr 1, januari 1995.
 • Boekbespreking. Tranen onder het masker.
  jg 5, nr 1, januari 1995.
 • Pleegzorg en het oorspronkelijke gezin. Vruchten eener onwettelijke liefde.
  jg 4, nr 4, oktober 1994.
 • Infrarood en ultraviolet. De uitersten in pleegzorg en gezinsplaatsing.
  jg 4, nr 3, juli 1994.
 • Georganiseerde improvisatie : de rare kronkels van de krisisopvang.
  jg 3, nr 4, oktober 1993.
 • Nieuwe diensten voor pleegzorg in de Bijzondere Jeugdbijstand (organisatie pleegzorg in historisch perspectief).
  jg 3, nr 2, april 1993.
 • Pleegouders in de vernieuwde Sociale Jeugdbijstand. Plichten zonder rechten ? (met bijlage : De regelgeving)
  jg2, nr 3, juli 1992.
 • Pleegzorg als hulp aan minderjarigen en hun ouders. De vernieuwde jeugdbijstand. (met bijlage : Pleegzorg in de sociale jeugdbijstand. De regelgeving.)
  jg 2, nr 2, april 1992.
 • Tussen wal en schip (private gezinsplaatsing).
  jg 1, nr 2, april 1991.
 • Pleegzorg, steun en toeverlaat. Hulp voor gezinnen in moeilijkheden.
  in : Rondom Gezin, tijdschrift van de Nationale Raad voor Gezinspastoraal, jg 16, nr 3-4, oktober 1995 – januari 1996, p180-185.
 • “Een voor allen, allen voor een” : een (op)gedreven verzuchting ?
  in : Alert, tijdschrift voor welzijnswerk en sociale politiek, een uitgave van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, jg 18, nr 15, oktober 1992.

Andere publicaties

 • Erik Zwysen, Dossier kennismaking met de private gezinsplaatsing in Vlaanderen, FGP, 1990, 31p.