Tijdlijn Federatie

Tijdlijn
Van Nationale Werkgroep Gezinsplaatsing

tot Pleegzorg Vlaanderen

Nationale Werkgroep Gezinsplaatsing

1974Op initiatief van Dolf Cauwelier (1931-2018) richten een aantal diensten voor gezinsplaatsing en enkele experten in april de Nationale Werkgroep Gezinsplaatsing op.
1974Publicatie door Dolf Cauwelier van “Een gezin voor andermans kind”, een eerste dossier over gezinsplaatsing en adoptie.
1974De Werkgroep doopte zich in december om tot de “Federatie van Diensten voor Gezinsplaatsing – Fédération des Services de Placement Familial” (FDG).

Federatie van Diensten voor Gezinsplaatsing (FDG)

1974In december wordt Pierre Thysman (1920-1990) de eerste voorzitter van de tweetalige FDG.
1975In de loop van 1975 treden tien andere diensten toe tot de FDG, waaronder zes Waalse diensten. De Vlaamse en Franstalige vleugel vergaderen vanaf dan ook meestal afzonderlijk.
1975In december wordt Karel Dewulf als nieuwe voorzitter verkozen. 
1976Publicatie van het eerste jaarverslag met cijfers over het jaar 1975.
1977De beide vleugels groeien uit elkaar. Nationaal voorzitter Dewulf neemt in maart definitief ontslag.
1978In november wordt de Vlaamse vleugel een autonome vzw onder de naam “Federatie Gezinsplaatsing”. Dolf Cauwelier wordt voorzitter en er komen twee ondervoorzitters, een voor de sector Justitie en een voor de sector Volksgezondheid.

Federatie Gezinsplaatsing (FG)

1979De FG organiseert haar eerste beleidscolloquium op 21 november in het kasteel van Ham te Steenokkerzeel. Ter voorbereiding werkte de FG haar nieuw “dossier gezinsplaatsing” af
1980De FG wijzigt in maart haar huishoudelijk reglement en kiest een derde ondervoorzitter, specifiek voor de private plaatsingen. De werking wordt vooral gebaseerd op de ontwikkeling van de pleegzorg in de drie sectoren : jeugdbescherming, gehandicaptenzorg en private plaatsingen.
1980Prof. Jef Van Langendonck wordt in maart verkozen tot de nieuwe voorzitter van de FG. De FG telt nu 14 aangesloten diensten voor gezinsplaatsing.
1981De FG richt samen met de Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen de eerste nationale ontmoetingsdag in voor pleeg- en gastgezinnen in Oostmalle.
1984De FG richt voor de eerste keer de “Week van de Pleegzorg” in.
1990De FG lanceert het eerste nummer van haar tijdschrift “Onder Dak”.
1992Gerda Moeneclaey wordt de nieuwe voorzitter van de FG.
1992De FG organiseert in Gent de Europese Pleegzorg Conferentie onder het motto : “Fostering in Europe 1992 – a state of affairs”.
1999De FG wordt nu “Federatie Pleegzorg” (FPZ)

Federatie Pleegzorg (FPZ)

2001De FPZ keurt in april de nota ‘Situering Federatie Pleegzorg’ goed. In de toekomst zal ze vooral intersectoraal werken om de methodiek van de pleegzorg te verdiepen, de krachten over de sectoren heen te bundelen en de pleegzorg als methodiek te profileren en positioneren in het globale hulpverleningskader. 
2001Gezinsverpleging Geel wordt waarnemend lid van de FPZ.
2004De FPZ reikt ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan de eerste vijfjaarlijkse Oswaldprijs uit. Hij wordt door een jury toegewezen aan het project ‘Intensieve ouderbegeleidingen’ van de West-Vlaamse Pleeggezinnendienst en werd hen in september uitgereikt door prinses Mathilde.
2005De week van de pleegzorg gaat onder het thema ‘Zorg voor pleegouders’ in samenwerking met de Waalse Fédération des Services de placement familial.
2006De FPZ plant het oprichten van een steunpunt – een pleegzorgpunt – waarin alle betrokkenen in de pleegzorg vertgenwoordigd zijn, met name : de diensten voor pleegzorg, de pleegouders, de ouders en de pleegkinderen en -gasten. Gestart wordt met het bijeenbrengen van de pleeggezinnen in het pleegouderpunt.
2008De FPZ wordt “Pleegzorg Vlaanderen”.

Pleegzorg Vlaanderen

pagina nog in opbouw

Pleegzorg Vlaanderen vanaf 2014.
Na de inwerkingtreding van het decreet op de pleegzorg op 1 januari 2014, werd een nieuwe organisatie opgericht ‘Partners in Pleegzorg‘. Zij fungeert als partnerorganisatie voor de Vlaamse Overheid, met opdrachten die in het decreet zijn bepaald. Het gaat dus om een andere organisatie als de koepelorganisatie waarover deze pagina handelt, ook al functioneert de partnerorganisatie sinds 2016 opnieuw onder de naam ‘pleegzorg Vlaanderen‘, met een website op hetzelfde domein. Daar is ook alle verdere informatie te vinden over de pleegzorg in Vlaanderen vanaf 2014 : www.pleegzorgvlaanderen.be

Eerste versie 1 november 2018
Laatste aanpassing :