Auteursarchief: Erik Zwysen

1898. De verdiensten van de voedsters in de Franse Tijd

ces sacrifices ignorés “Te midden van deze vele verhalen, afkomstig van tijdgenoten, van acteurs die betrokken waren bij dit drama waarin het leven van zoveel broze wezens op het spel stond, zien we deze boerenvrouwen, deze voedsters, die maandenlang geen … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

1849. Eenen landman bragt een arm weeskind terug

‘Eenen landman bragt een arm weeskind terug, dat hy op kosten van het bureel van Weldadigheyd had opgevoed. Op het oogenblik der scheyding van zynen aengenomen vader, begon dat kind zoo hevig te schreyen en te roepen, dat eene groote … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

1893. Leon Lepage vindt gezinsplaatsing een goed systeem.

 Maar meer inspectiebezoeken zijn aangewezen. “Het lijdt geen twijfel dat het huidige systeem, dat bestaat uit het plaatsen van kinderen bij pleegouders, in het algemeen goed is; maar mensen zijn niet volmaakt, en als de meeste pleegouders de kinderen die … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

1920. Meer zorg op maat, meer gezinsplaatsing, minder bureaucratie.

Hervorming van de Weldadigheid. “Kortom, het waar belang van de behoeftigen en ongelukkigen is, overal en te allen tijde, niet eene bepaalde soort van onderstand, maar den meest algemeenen, den meest gepasten, den meest door hunne behoeften en hun lijden … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

1905, de Oudwezenbond. Een uitgesproken tegenstander van gezinsplaatsing.

Schets, uittreksel uit het rapport van Vanden Berghe en Roland op het Internationaal Congres in Luik in september 1905 (vrije vertaling). “De meeste pleeggezinnen bestaan uit een koppel dat handig van de situatie gebruik weet te maken, en verder een … Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen