Jeugd- en Kinderzorg

Uitbesteding in pleeggezinnen vindt sinds de Middeleeuwen plaats in Vlaanderen, en niet alleen in de context van de jeugd- of kinderzorg. 
Ook andere mensen die er behoefte aan hadden werden in pleeggezinnen geplaatst : armen, gehandicapten, geesteszieken, ouden van dagen. Die komen in de volgende pagina’s nog aan bod.
Onder bovenstaande titel ‘Jeugd- en Kinderzorg’ en de onderliggende pagina’s beperken we ons tot de context waarin de uitbesteding of gezinsplaatsing van kinderen en jongeren plaatsvond tussen de 16de en 21ste eeuw.

Drie tradities

Eerste versie 11 januari 2020
Laatste aanpassing :