Limburg

Weeshuizen in 1904
Provincie Limburg

Borgloon
opgericht in 1885
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Bediening : Soeurs de Charité, Tilburg

Weeshuis voor meisjes

Lager onderwijs, handwerk
Kinderen van andere gemeenten kunnen opgenomen worden aan de prijs van 0.75fr per dag.
De kinderen blijven in de instelling tot aan hun meerderjarigheid

Hamont
(Hamont-Achel)
Beheer : Soeurs Noires
Weeshuis – Hospice
wezen (jongens en meisjes)
ouderlingen, gebrekkigen
Voorwaarden van opname en verblijf zijn te bespreken met zuster overste.
Hasselt
Beheer : Frères de la Charité, Gent
Weeshuis voor jongens – vakschool
Vakopleidingen voor verschillende beroepen zoals : typograaf, drukker, boekbinder, meubelmaker, timmerman, kleermaker, schoenmaker, enz..
Verblijf : 300 fr per jaar, alle kosten inbegrepen.
Weesjongens ten laste van de Openbare Weldadigheid van Hasselt worden onder toezicht van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen geplaatst in dit weeshuis.
Hasselt
Beheer : Soeurs de la Ste-Enfance
Weeshuis voor meisjes
Weesmeisjes van Hasselt, geplaatst door en ten laste van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Hasselt
Lager onderwijs, handwerk
Weesmeisjes van andere gemeenten kunnen ook opgenomen worden.
Voorwaarden van opname en verblijf zijn overeen te komen met de zuster overste.
Hoeselt
Beheer : Soeurs de la Providence
Weeshuis voor meisjes St-Joseph
Verblijf : 175 fr per jaar, was inbegrepen ; plus uitzet en 25 fr voor beddegoed.
Leopoldsburg
Beheer : Soeurs de la Visitation
Internaat voor kleine jongens
jongens voor wie de ouders of voogden niet zelf kunnen zorgen vanaf 4 jaar
Verblijf : 200 fr per jaar ; beddegoed, was, enz.. 10 fr per kwartaal; notenleer 7 fr per kwartaal ; piano 20 fr per kwartaal ; vakanties die in het pensionnaat worden doorgebracht 1 fr per dag.
De jongens kunnen blijven tot aan de vakantie volgend op hun eerste communie
Maaseik
opgericht in 1731
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Bediening : Soeurs de Charité, Tilburg
Weeshuis voor meisjes
Wettig geboren weesmeisjes
tlv. Openbare Weldadigheid van Maaseik
Lager onderwijs in de scholen van de gemeente ; handwerk
Kinderen van andere gemeenten worden niet opgenomen.
De meisjes krijgen op hun 21 jaar een uitzet en worden in gekende eerbare gezinnen geplaatst door de zorgen van zuster overste, die met hen daarna in contact blijft.
Sint Truiden
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Bediening : Soeurs Noires
Weeshuis voor meisjes
Meisjeswezen van vader én moeder
tlv. Openbare Weldadigheid van Sint Truiden
Lager onderwijs, handwerk
Meisjeswezen van vader of van moeder en verlaten meisjes worden geplaatst in het weeshuis van Velm (Soeurs de la Charité) ;
Tot 1897 werden weesjongens hier ook opgenomen in aparte lokalen; sindsdien worden ze geplaatst in Manage (Frères de la Charité) : in 1903 waren in Manage 13 weesjongens geplaatst van Sint Truiden.
Tongeren
opgericht in 12e eeuw
Beheer : Burgerlijke Godshuizen
Bediening : Soeurs de St-Charles-Borromée
Weeshuis
Behoeftige wezen (jongens en meisjes) van Tongeren
Lager onderwijs, handwerk
Bij hun meerderjarigheid verlaten de wezen het hospice en ontvangen een gift die varieert naargelang het aantal kinderen dat het weeshuis verlaat. Dit bedrag is nooit hoger dan 1500 fr.
In 1903 waren 48 wezen geplaatst van Tongeren
Velm
(Sint Truiden)
opgericht in 1887
Beheer : Soeurs de Charité
Weeshuis voor meisjes, Instituut Notre Dame du St-Rosaire
Weesmeisjes vanaf 5 jaar
Lager onderwijs, handwerk
Verblijf : 180 fr per jaar, was, beddegoed e, verstellingen inbegrepen.
De kinderen kunnen in het weeshuis verblijven tot aan hun meerderjarigheid.
Het weeshuis neemt o.m. ook weesmeisjes op geplaatst door de Openbare Weldadigheid van Sint Truiden.
Er worden geen vakanties georganiseerd buiten het weeshuis. Ouders kunnen wel vragen om de kinderen enkele dagen op verlof te krijgen.
De zusters van Liefde begonnen in 1841 het krankzinnigengesticht Sancta Maria In Sint Truiden. Vanaf 1842 werden daar ook wezen opgenomen. Het weeshuis verhuist in 1887 naar Velm.

Bron : Ludovic Saint-Vincent, Belgique Charitable, nouvelle edition refondue et complétée par Mme Ch. Vloeberghs, Albert Dewit, Editeur, 1904